top of page

Profile

Join date: Dec 29, 2022

About
0 Like Received
0 Comment Received
0 Best Answer

Công ty cổ phần Yamaguchi là đơn vị chuyên sản xuất, gia công cơ khí chính xác; Thương mại vật tư công nghiệp; Thiết kế, lắp đặt hệ thống rửa xe tự động; Cung cấp máy nông sản thực phẩm; Cung cấp thiết bị phòng QA, QC, phòng thí nghiệm, y tế, kit test kiểm tra nhanh vệ sinh an toàn thực phẩm,...Website: https://yamaguchi.vn/

Profile: Members_Page

Vietnam Yamaguchi

More actions
bottom of page